ОСНОВНИ УЧЕНИЯ НА БИБЛИЯТА

  • 151Автор: Агоп Тахмисян; ISBN: 954-719-184-5; Формат: 140х200; Цена: 1.30 €;
  • Описание: Библията е най-скъпоценният дар, даден на човечеството. Всъщност тя е писмо то Бога лично до всеки човек, роден в този свят. От възприемането на нейните учения зависи вечната ни участ. Но тя е и “дълбока вода”. Не винаги от първия й прочит човек успява да вникне и разбере детайлите, разкриващи нейните истини.

Книгата “Основни учения на Библията” може да бъде ваш добър помощник в изучаването на Свещеното Писание, за да успеете да откриете верните и удовлетворяващи отговори на най-важните въпроси на живота:

* Има ли Бог? * Как е била създадена Библията? От кого и кога? * Можем ли да й вярваме безусловно? * Какво казва Библията за миналото на света? А за бъдещето? * Ще има ли действително Второ пришествие? Кога? * Нещо повече за библейските пророчества * Божият спасителен план за света * Кой е най-важният въпрос за човечеството? * Божият закон – кой е и какъв е? * Състоянието на мъртвите според Библията * Има ли ад, чистилище и рай? * Опасни ли са заниманията със спиритизъм? * За какво е необходима молитвата? * Светият Дух * Еволюция или сътворение?
И много още…

Отделните глави на книгата са подредени в логическа последователност. Искреното желание на автора е искреният търсач на истината да получи необходимото духовно прозрение, за да открие “Пътя, Истината и Живота”.

ЗА АВТОРА

AgopTahmisianПастор Агоп Тахмисян над три десетилетия се занимава с изследвания в областта на теоретичната физика и по-специално с теория на относителността и космологията, занимава се и с аналитично изследване на Библията и нейните учения. Автор е на редица научно-богословски статии и книги.

Високият му интелект и владеенето на повече от пет чужди езика му дава възможност да изследва и анализира последните научни открития в библеистиката. Изнесъл е стотици лекции и беседи на библейска, морално-етична, здравна и научна тематика. Изключително ценни са трудовете му: „Библейска космология”, „Геология и библейският потоп” и „Основни учения на Библията”.