Валенсия – Подаряваме детски Библии

 

índice

Библия в картинки за детето в начална, предучилищна и училищна възраст.

Библиите за деца са официално издание на Министерството на Образованието и са предназначени за учебник по религия в училищата.

Над 170 цветни библейски илюстрации. Библейски разказ на всяка страница на езика на детето. Въпроси след всеки разказ, които ще помогнат на детето да сподели мислите си с родителя или учителя.

Телефон за поръчка: 652 125 994